Silvestr

 
 Silvestrovská noc je pro mnoho domácích zvířat a zejména pro některé psy opravdovou pohromou. Řada psů vykazuje různě intenzivní známky strachu- snaží se o útěk, třesou se, schovávají se pod nábytek nebo za majitele, kňučí, štěkají, vyjí a mohou  i propadnout  panice s nevyzpytatelným a neovladatelným chováním.Jednou z  příčin takového  neadekvátního chování může být genetická predispozice. Některé štěně z vrhu může být více bázlivé  než ostatní, přestože všechna vyrůstají ve stejných podmínkách. Takové  povahové rysy  se začínají projevovat již od věku 6 týdnů a částečně mohou dobrému pozorovateli umožnit dobrý výběr svého budoucího společníka. Další z možných příčin může být nedostatečná socializace štěněte. Je-li stěně v útlém mládí izolováno od cizích lidí, pachů a zvuků a nezíská zkušenosti s hluky z okolí, může na ně vystrašeně reagovat po celý zbytek života. Strach se může vyvinout i postupně  po  dlouhodbějších negativních zkušenostech a s každým dalším Silvestrem to bývá horší. Často psa v jeho strachu nevědomky podporuje i jeho majitel, který se jej ve stresové  situaci snaží  pochovat, objímat nebo jiným způsobem uklidňovat. Takové chování pes vnímá jako signál, že se jedná o opravdové nebezpečí a jeho strach bude příště ještě větší. Náprava a zvládnutí stresu způsobeného hlukem z petard a ohňostrojů nebývá snadná.Nejprve  je nutné objektivně posoudit situaci a zvážit, do jaké míry je zvíře stresované a podle toho se rozhodnout, jaký způsob řešení bude nejvhodnější. Někteří psi zalezou do boudy, pod pohovku nebo pod skříň a situaci relativně  v klidu zvládnou. V závažnějších případech  je prvním krokem změna přístupu majitele. Když se pes chová vystrašeně, majitel by si jej neměl všímat, neměl by jej hladit  a odměňovat pamlsky. Sám se musí chovat klidně a pes z něj musí cítit, že se o žádné nebezpečí nejedná. Tímto způsobem lze ovšem zvládnout pouze mírná stádia strachu. U ještě závažnějších případů je vhodnější svého miláčka  takovým situacím zbytečně nevystavovat. Naskýtá-li se možnost, je lépe odjet někam na chatu nebo chalupu do klidnějšího prostředí a ačkoliv se nějakým petardám asi nelze vyhnout, bude jistě intenzita hluku menší než ve městě. Dále není přípustné  nechávat psa, který  silvestrovské veselí špatně snáší v těchto zátěžových chvílích o samotě, protože je nutná psychická opora a dohled majitele. Venčení  je nutné provést  raději v odpoledních hodinách. Později je  omezíme na co nejkratší  dobu a zbytečně čas strávený venku neprodlužujeme. Nemáme-li jinou možnost a všechna  podpůrná a eliminační opatření selžou, musíme přistoupit k medikamentóznímu řešení. Musíme si uvědomit, že  neexistuje lék, který by trvale zvíře strachu zbavil. Vhodná léčiva používáme pouze k jednorázovému zvládnutí zátěžové situace. Existuje široké spektrum různých přípravků na zklidnění a jejich použití je vhodné konzultovat s veterinárním lékařem, který  doporučí nejvhodnější variantu pro vašeho svěřence. Některé preparáty je nutné podávat několik dní před Silvestrem a proto nenechávejte  návštěvu na poslední chvíli, nemusel by se  dostavit očekávaný účinek. Neodpustím si drobnou úvahu na závěr. Nemyslím si, že hluk a efektní ohňostroj u každého domu přináší pozitivum pro nás, pro naše zvířecí miláčky a pro ostatní zvířata v našem okolí.