Geriatrický pacient

 
 Stáří jedince můžeme definovat jako progresivní , nevratné změny , které postihují jeden nebo více orgánových systémů . Postupně dochází k narušení jejich přirozené funkce , prodlužuje se doba regenerace a snižuje se jejich aktivita . Příznaky stáří se u psů začínají objevovat již mezi 6.- 1O. rokem života , u koček mezi 8. - 12. rokem. Často se setkávám s tím, že majitelé srovnávají věk svých čtyřnohých přátel s věkem člověka. Já toto nepovažuji za nejvhodnější, protože podle mého názoru máme oproti zvířatům poněkud jinak dlouhé životní etapy , ale přesto existuje celá řada přepočtových koeficientů, podle kterých odpovídá jeden rok života psa a nebo kočky 4-7 rokům života člověka. V zemích s vyšší úrovní veterinární péče uvádějí statistiky průměrnou délku života psa 12 a u kočky 14 roků, ale u koček žijících volným způsobem jen 4 roky(úrazy, autonehody,infekční onemocnění atd.) V České republice nejsou údaje zpracovány, ale předpokládám podobná čísla. Podle mých zkušeností z praxe se u nás za posledních 10 let postupně věk našich pacientů mírně prodlužuje. Jsou známy však i ojedinělé případy, u kterých seriózní literatura popisuje rekordní věk psa 29 a kočky 34 roků. Já sám jsem se setkal s majitelem, který tvrdil, že jeho zrzavý kříženec Ferda se dožil 25 roků. Toto tvrzení ovšem nebylo podloženo věrohodnými důkazy, ačkoliv pán působil důvěryhodně. Dalšími významnými faktory ovlivňujícími délku života je i velikost, hmotnost a tzv. plemenná predispozice jedince. V průměru žijí nejdéle psi o hmotnosti od 8 do 22 kg a kočky vážící od 3 do 4,5 kg. U trpasličích plemen psů se udává průměrný věk 10 roků, střední psi se dožívají 12 - 13, velká plemena 10 – 11 a obří jen 8 roků. Mezi krátkověká plemena patří např. německé dogy, boxeři a irští vlkodavi, nejdéle se mohou ze svého miláčka těšit např. majitelé knírače, pudla, špice a Vy jako vlastníci jezevčíka. U koček záleží spíše na vrozených dispozicích, poskytované péči a životních podmínkách, než na příslušnosti k určitému plemeni. Základním opatřením podporujícím dobrou kondici každého jedince je celková životospráva a výživa. Dnes existuje mnoho kvalitních krmiv vhodných pro každou věkovou , hmotnostní i plemennou kategorii psů a koček. U starších zvířat jsme ovšem také schopni pravidelným sledováním zdravotního stavu předejít některým onemocněním, která by mohla způsobit vážné a až fatální důsledky. U geriatrického pacienta má řada onemocnění vážnější průběh než u mladého. Zodpovědný majitel nechá svého svěřence alespoň jednou za rok celkově vyšetřit u veterinárního lékaře. Doporučuje se preventivní odběr krve, rentgenologické a sonografické vyšetření srdce,hrudníku a dutiny břišní. Před případným zákrokem prováděným v celkové anestezii je toto vyšetření nezbytné. Většina moderních veterinárních lékařů provádí poradenství v průběhu celého života svých pacientů, tedy i u stárnoucích a starých pacientů. Cílem všech , jak zodpovědných majitelů tak i veterinářů , je dosáhnout co nejdelšího a zároveň plnohodnotného života svých svěřenců.

Publikováno v Jihlavských listech